Hans golv ska ge skydd till individen


Det finns stora hål och brister i sättet som Sverige hanterar individuella rättigheter. Genom att plocka russinen ur två rättstraditioner vill Jonas Franksson förstärka individens rättigheter i Sverige. Medborgar­­­golvet kallas visionen som fått kritik för att vara utopisk. Själv kallar han idéen visionär.

Onödiga krav i politiken


De politiska partierna kan göra mycket mer för att välkomna människor med funktionsnedsättning, skriver Yvonne Nordlund.

Offentlig upphandling ska bli bättre


Myndigheter ska bli bättre på att tillgodo se individens behov och önskemål när de upphandlar varor och tjänster riktade till personer med funktionsnedsättning.

Färre får bilstöd


Antalet beviljade bilstöd har minskat och kommer att fortsätta minska, enligt en ny prognos från Försäkringskassan.

Samhall klarar målet


Andelen anställda hos det statliga bolaget som fick jobb hos annan arbetsgivare var rekordstort under 2014.