Fattigdom i fokus i New York


Fattigdomsbekämpning står i fokus för årets statspartsmöte om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som startar idag.