Nya förslag för demokratisk delaktighet


Problem som lågt valdeltagande och underrepresentation i politiska församlingar måste brytas för att människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara delaktiga i demokratin.

Forskarkritik mot fuskfokuserade politiker


17 funktionshinderforskare dömer ut regeringens hantering av LSS. Lagen måste förtydligas för att inte en begränsande rättspraxis ska ta över de politiska intentionerna.

Trålar brett inför ny strategi


I arbetet inför en ny funktionshinderpolitisk strategi öppnar Myndigheten för delaktighet förslagslådan på vid gavel. Alla som vill får tycka till om hur delaktigheten kan öka och styrningen blir mer effektiv.

Varnar för utslagning


Var tredje mindre assistansföretag riskerar att slås ut till följd av regeringens politik, menar branschorganisation.