Gammalmodig syn på elever med rörelsehinder


Karin Westlund, tidigare förbundsordförande i DHR, funderar här över nu och då. Om skillnaden inte bara är marginell mellan att, som man gjorde förr, placera barn med funktionsnedsättningar på instiutioner och som nu neka dem tillgång till undervisning?

Utanförskapet luddigt begrepp


Regeringens begrepp utanförskap är otydligt och kan leda till fel prioriteringar i arbetet att öka sysselsättningen, skriver Riksrevisionen i en kritisk rapport.

Kampanj räknar ner nationella planen


Med två år kvar innan målen i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska vara uppnådda startar De Handikappades Riksförbund, DHR, en kampanj mot otillgängligheten.