Sänkt skatt på sjukersättning


Nästa år sänks skatten för de som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Det är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Röda siffror för Samhall


Målen nåddes för antalet övergångar, men ökade lönekostnader medför att det statliga bolaget gjorde en förlust.