Hon varnar för ökad rättsosäkerhet


I debatten har assistansbolagens jurister anklagats för att driva upp kostnaderna för den personliga assistansen. Det stämmer inte, säger juristen Mia von Wachenfelt. Utan juridisk hjälp skulle många användare bli överkörda och rättssäkerheten hänga löst,menar hon.

I forskningscirkeln är alla experter


Hur förebygger man olyckor i bostaden och skapar en trygg och funktionell hemmiljö? Den frågan har representanter från funktionshinderrörelsen sökt svar på tillsammans med universitetsforskare.

Inga löften från Regnér


När riksdagen debatterade personlig assistans bombarderades den ansvariga ministern med kritik för att utan förankring bedriva signalpolitik som nedmonterar den personliga assistansen.

Ett steg närmare svensk MR-institution


En ny oberoende nationell institution ska granska hur Sverige lever upp till internationella konventioner. Det skriver regeringen i sin nya strategi för mänskliga rättigheter i Sverige.

Vill sätta P för parkeringsfusket


Felparkeringsavgifter på upp till 1300 kronor och hot om flytt av felparkerade bilar ska minska fusk och missbruk med parkeringstillstånd, hoppas regeringen.