»Sexualitet måste vara funkis«


Trots att man som person med funktionsnedsättning har rätt att få hjälpmedel för att klara sina dagliga behov är det väldigt svårt att få tag i anpassade sexhjälpmedel, skriver Hanna Öfors.

Taltidning #5/2016


Här kan du lyssna på Funktionshinderpolitik #5/2016: Taltidning #5/2016 was last modified: november 21st, 2016 by Redaktionen

Funkisarvet


Herman Grafström: Jag hör mina egna ord från hennes mun och plötsligt blir det tydligt hur min funktionsnedsättning går i arv till mina barn.

#3/2016: Jobbalternativ


I vårens sista nummer träffar vi några entreprenörer som provar alternativ till de brukliga vägarna till arbetsmarknaden.