Så undviker du att assistenten tar över


Personlig assistans betyder ökad frihet för den stora majoriteten av brukare. Men det finns exempel där brukarens inflytande är mycket begränsat och assistenterna tar över hemmet.