Nytt regleringsbrev stillar inte kritiken


Regeringens försök att förtydliga instruktionen till Försäkringskassan går inte hem hos kritikerna. Fortfarande kräver flera organisationer ett nödstopp för indragningar av personlig assistans.

Vill ha mer kontroll över assistansen


Försäkringskassans arbete mot brottslighet med assistansersättning har satt stopp för brottslighet till ett värde av 60 miljoner kronor. Samtidigt vill myndigheten satsa mer på handläggning och kontroll av ersättningen.

Försäkringskassans assistansmiss


Stora delar av Försäkringskassans investering i en ny IT-lösning för assistansersättning kommer inte till användning. Arbete motsvarande 81 miljoner kronor gav inte något av värde.