Krisen för bilstödet blir allt svårare


Läget är akut. Nu krävs konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problemen inom bilstödet och rädda anpassningsbranschen. Så löd budskapet vid en debatt på hjälpmedelsmässan Hjultorget på onsdagen.

Påfyllning av bilstödet


Regeringen skjuter till 61 miljoner kronor till årets pott för bilstöd. Men satsningen är bara tillfällig.